korejsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

Fihrist
목차
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
Figürler Listesi
인물 리스트
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
Tablolar Listesi
표 리스트
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
Ek / İlave
부록
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
Terimler Sözlüğü
어휘 사전
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
Kaynakça
관계 서적 목록
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
İndeks / Endeks / Katalog
인덱스 (색인)
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu