turecky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

ตารางเนื้อหา
Fihrist
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
ลิสต์ตัวเลข
Figürler Listesi
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
ลิสต์ตาราง
Tablolar Listesi
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
ภาคผนวก
Ek / İlave
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
อภิธานศัพท์
Terimler Sözlüğü
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
บรรณานุกรม
Kaynakça
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
ตัวบ่งชี้
İndeks / Endeks / Katalog
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu