portugalsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

ตารางเนื้อหา
Índice
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
ลิสต์ตัวเลข
Lista de figuras
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
ลิสต์ตาราง
Lista de tabelas
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
ภาคผนวก
Apêndice
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
อภิธานศัพท์
Glossário
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
บรรณานุกรม
Bibliografia
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
ตัวบ่งชี้
Índice
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu