nizozemsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

ตารางเนื้อหา
Inhoudsopgave
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
ลิสต์ตัวเลข
Afbeeldingenlijst
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
ลิสต์ตาราง
Tabellenlijst
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
ภาคผนวก
Bijlage
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
อภิธานศัพท์
Verklarende woordenlijst
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
บรรณานุกรม
Bibliografie
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
ตัวบ่งชี้
Register
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu