maďarsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

ตารางเนื้อหา
Tartalomjegyzék
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
ลิสต์ตัวเลข
Ábrák listája
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
ลิสต์ตาราง
Táblázatok listája
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
ภาคผนวก
Függelék
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
อภิธานศัพท์
Szójegyzék
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
บรรณานุกรม
Bibliográfia
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
ตัวบ่งชี้
Tárgymutató
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu