italsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

ตารางเนื้อหา
Indice analitico
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
ลิสต์ตัวเลข
Indice delle immagini
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
ลิสต์ตาราง
Indice delle tabelle
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
ภาคผนวก
Appendice
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
อภิธานศัพท์
Glossario
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
บรรณานุกรม
Bibliografia
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
ตัวบ่งชี้
Catalogo
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu