hindsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

ตารางเนื้อหา
अनुक्रम
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
ลิสต์ตัวเลข
आंकड़ों की सूची
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
ลิสต์ตาราง
तालिकाओं की सूची
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
ภาคผนวก
परिशिष्ट
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
อภิธานศัพท์
शब्दावली
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
บรรณานุกรม
संदर्भग्रंथ सूची
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
ตัวบ่งชี้
अनुक्रमणिका
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu