esperantsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

ตารางเนื้อหา
Enhavtabelo
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
ลิสต์ตัวเลข
Listo de Figuroj
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
ลิสต์ตาราง
Listo de Tabloj
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
ภาคผนวก
Apendico
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
อภิธานศัพท์
Glosaro
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
บรรณานุกรม
Bibliografio
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
ตัวบ่งชี้
Indekso
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu