česky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

ตารางเนื้อหา
Obsah
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
ลิสต์ตัวเลข
Seznam hodnot
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
ลิสต์ตาราง
Seznam tabulek
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
ภาคผนวก
Příloha
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
อภิธานศัพท์
Glosář
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
บรรณานุกรม
Seznam pramenů/Bibliografie
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
ตัวบ่งชี้
Index
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu