anglicky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

ตารางเนื้อหา
Table of Contents
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
ลิสต์ตัวเลข
List of Figures
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
ลิสต์ตาราง
List of Tables
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
ภาคผนวก
Appendix
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
อภิธานศัพท์
Glossary
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
บรรณานุกรม
Bibliography
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
ตัวบ่งชี้
Index
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu