hindsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
अनुक्रम
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
Lista de Figuras
आंकड़ों की सूची
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
Lista de Tablas
तालिकाओं की सूची
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
Apéndice
परिशिष्ट
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
Glosario
शब्दावली
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
Bibliografía
संदर्भग्रंथ सूची
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
Índice Alfabético
अनुक्रमणिका
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu