čínsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
目录
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
Lista de Figuras
图表目录
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
Lista de Tablas
数表目录
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
Apéndice
附录
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
Glosario
术语表
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
Bibliografía
参考书目
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
Índice Alfabético
索引
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu