polsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

Содержание
Spis treści
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
Список тезисов
Wykaz danych
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
Список таблиц
Wykaz tabel
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
Приложения
Aneks
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
Глоссарий
Słowniczek
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
Библиография
Bibliografia
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
Индекс, указатель
Indeks
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu