portugalsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

Cuprins
Índice
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
Lista figurilor
Lista de figuras
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
Lista tabelelor
Lista de tabelas
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
Anexă
Apêndice
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
Glosar
Glossário
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
Bibliografie
Bibliografia
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
Index
Índice
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu