italsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

Cuprins
Indice analitico
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
Lista figurilor
Indice delle immagini
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
Lista tabelelor
Indice delle tabelle
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
Anexă
Appendice
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
Glosar
Glossario
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
Bibliografie
Bibliografia
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
Index
Catalogo
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu