česky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

Spis treści
Obsah
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
Wykaz danych
Seznam hodnot
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
Wykaz tabel
Seznam tabulek
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
Aneks
Příloha
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
Słowniczek
Glosář
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
Bibliografia
Seznam pramenů/Bibliografie
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
Indeks
Index
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu