portugalsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

Inhoudsopgave
Índice
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
Afbeeldingenlijst
Lista de figuras
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
Tabellenlijst
Lista de tabelas
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
Bijlage
Apêndice
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
Verklarende woordenlijst
Glossário
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
Bibliografie
Bibliografia
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
Register
Índice
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu