korejsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

Inhoudsopgave
목차
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
Afbeeldingenlijst
인물 리스트
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
Tabellenlijst
표 리스트
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
Bijlage
부록
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
Verklarende woordenlijst
어휘 사전
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
Bibliografie
관계 서적 목록
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
Register
인덱스 (색인)
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu