česky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

Inhaltsverzeichnis
Obsah
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
Abbildungsverzeichnis
Seznam hodnot
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
Tabellenverzeichnis
Seznam tabulek
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
Anhang
Příloha
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
Glossar
Glosář
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
Literaturverzeichnis
Seznam pramenů/Bibliografie
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
Index
Index
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu