arabsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

Inhaltsverzeichnis
فهرس المحتويات
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
Abbildungsverzeichnis
قائمة الأشكال
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
Tabellenverzeichnis
قائمة الجداول
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
Anhang
ملحق
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
Glossar
مسرد المصطلحات
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
Literaturverzeichnis
ببليوغرافيا
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
Index
فهرس الموضوعات
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu