řecky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

Tartalomjegyzék
Πίνακας Περιεχομένων
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
Ábrák listája
Κατάλογος Σχημάτων
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
Táblázatok listája
Κατάλογος Πινάκων
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
Függelék
Παράρτημα
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
Szójegyzék
Γλωσσάριο
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
Bibliográfia
Βιβλιογραφία
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
Tárgymutató
Ευρετήριο
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu