japonsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

Tartalomjegyzék
目次
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
Ábrák listája
統計の一覧
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
Táblázatok listája
表の一覧
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
Függelék
付録
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
Szójegyzék
用語解説
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
Bibliográfia
参考文献一覧
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
Tárgymutató
索引
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu