francouzsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

Tartalomjegyzék
Table des matières
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
Ábrák listája
Liste des figures
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
Táblázatok listája
Liste des tables
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
Függelék
Annexe
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
Szójegyzék
Glossaire
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
Bibliográfia
Bibliographie
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
Tárgymutató
Index
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu