turecky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

목차
Fihrist
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
인물 리스트
Figürler Listesi
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
표 리스트
Tablolar Listesi
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
부록
Ek / İlave
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
어휘 사전
Terimler Sözlüğü
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
관계 서적 목록
Kaynakça
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
인덱스 (색인)
İndeks / Endeks / Katalog
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu