řecky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

목차
Πίνακας Περιεχομένων
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
인물 리스트
Κατάλογος Σχημάτων
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
표 리스트
Κατάλογος Πινάκων
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
부록
Παράρτημα
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
어휘 사전
Γλωσσάριο
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
관계 서적 목록
Βιβλιογραφία
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
인덱스 (색인)
Ευρετήριο
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu