rusky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

目次
Содержание
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
統計の一覧
Список тезисов
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
表の一覧
Список таблиц
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
付録
Приложения
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
用語解説
Глоссарий
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
参考文献一覧
Библиография
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
索引
Индекс, указатель
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu