řecky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

目次
Πίνακας Περιεχομένων
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
統計の一覧
Κατάλογος Σχημάτων
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
表の一覧
Κατάλογος Πινάκων
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
付録
Παράρτημα
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
用語解説
Γλωσσάριο
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
参考文献一覧
Βιβλιογραφία
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
索引
Ευρετήριο
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu