portugalsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

目次
Índice
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
統計の一覧
Lista de figuras
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
表の一覧
Lista de tabelas
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
付録
Apêndice
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
用語解説
Glossário
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
参考文献一覧
Bibliografia
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
索引
Índice
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu