nizozemsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

目次
Inhoudsopgave
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
統計の一覧
Afbeeldingenlijst
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
表の一覧
Tabellenlijst
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
付録
Bijlage
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
用語解説
Verklarende woordenlijst
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
参考文献一覧
Bibliografie
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
索引
Register
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu