hindsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

目次
अनुक्रम
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
統計の一覧
आंकड़ों की सूची
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
表の一覧
तालिकाओं की सूची
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
付録
परिशिष्ट
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
用語解説
शब्दावली
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
参考文献一覧
संदर्भग्रंथ सूची
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
索引
अनुक्रमणिका
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu