turecky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

Indice analitico
Fihrist
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
Indice delle immagini
Figürler Listesi
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
Indice delle tabelle
Tablolar Listesi
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
Appendice
Ek / İlave
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
Glossario
Terimler Sözlüğü
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
Bibliografia
Kaynakça
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
Catalogo
İndeks / Endeks / Katalog
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu