thajsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

Indice analitico
ตารางเนื้อหา
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
Indice delle immagini
ลิสต์ตัวเลข
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
Indice delle tabelle
ลิสต์ตาราง
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
Appendice
ภาคผนวก
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
Glossario
อภิธานศัพท์
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
Bibliografia
บรรณานุกรม
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
Catalogo
ตัวบ่งชี้
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu