rumunsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

Indice analitico
Cuprins
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
Indice delle immagini
Lista figurilor
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
Indice delle tabelle
Lista tabelelor
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
Appendice
Anexă
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
Glossario
Glosar
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
Bibliografia
Bibliografie
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
Catalogo
Index
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu