maďarsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

Indice analitico
Tartalomjegyzék
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
Indice delle immagini
Ábrák listája
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
Indice delle tabelle
Táblázatok listája
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
Appendice
Függelék
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
Glossario
Szójegyzék
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
Bibliografia
Bibliográfia
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
Catalogo
Tárgymutató
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu