vietnamsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

अनुक्रम
Mục lục
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
आंकड़ों की सूची
Hình minh họa
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
तालिकाओं की सूची
Bảng biểu
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
परिशिष्ट
Phụ lục
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
शब्दावली
Bảng thuật ngữ
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
संदर्भग्रंथ सूची
Tài liệu tham khảo
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
अनुक्रमणिका
Mục lục tra cứu
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu