thajsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

अनुक्रम
ตารางเนื้อหา
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
आंकड़ों की सूची
ลิสต์ตัวเลข
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
तालिकाओं की सूची
ลิสต์ตาราง
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
परिशिष्ट
ภาคผนวก
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
शब्दावली
อภิธานศัพท์
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
संदर्भग्रंथ सूची
บรรณานุกรม
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
अनुक्रमणिका
ตัวบ่งชี้
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu