česky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

अनुक्रम
Obsah
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
आंकड़ों की सूची
Seznam hodnot
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
तालिकाओं की सूची
Seznam tabulek
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
परिशिष्ट
Příloha
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
शब्दावली
Glosář
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
संदर्भग्रंथ सूची
Seznam pramenů/Bibliografie
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
अनुक्रमणिका
Index
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu