korejsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

Table des matières
목차
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
Liste des figures
인물 리스트
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
Liste des tables
표 리스트
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
Annexe
부록
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
Glossaire
어휘 사전
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
Bibliographie
관계 서적 목록
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
Index
인덱스 (색인)
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu