esperantsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

Table des matières
Enhavtabelo
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
Liste des figures
Listo de Figuroj
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
Liste des tables
Listo de Tabloj
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
Annexe
Apendico
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
Glossaire
Glosaro
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
Bibliographie
Bibliografio
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
Index
Indekso
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu