thajsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

Enhavtabelo
ตารางเนื้อหา
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
Listo de Figuroj
ลิสต์ตัวเลข
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
Listo de Tabloj
ลิสต์ตาราง
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
Apendico
ภาคผนวก
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
Glosaro
อภิธานศัพท์
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
Bibliografio
บรรณานุกรม
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
Indekso
ตัวบ่งชี้
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu