rusky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

Enhavtabelo
Содержание
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
Listo de Figuroj
Список тезисов
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
Listo de Tabloj
Список таблиц
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
Apendico
Приложения
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
Glosaro
Глоссарий
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
Bibliografio
Библиография
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
Indekso
Индекс, указатель
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu