řecky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

Enhavtabelo
Πίνακας Περιεχομένων
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
Listo de Figuroj
Κατάλογος Σχημάτων
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
Listo de Tabloj
Κατάλογος Πινάκων
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
Apendico
Παράρτημα
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
Glosaro
Γλωσσάριο
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
Bibliografio
Βιβλιογραφία
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
Indekso
Ευρετήριο
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu