korejsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

Enhavtabelo
목차
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
Listo de Figuroj
인물 리스트
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
Listo de Tabloj
표 리스트
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
Apendico
부록
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
Glosaro
어휘 사전
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
Bibliografio
관계 서적 목록
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
Indekso
인덱스 (색인)
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu