japonsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

Enhavtabelo
目次
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
Listo de Figuroj
統計の一覧
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
Listo de Tabloj
表の一覧
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
Apendico
付録
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
Glosaro
用語解説
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
Bibliografio
参考文献一覧
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
Indekso
索引
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu