čínsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

Enhavtabelo
目录
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
Listo de Figuroj
图表目录
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
Listo de Tabloj
数表目录
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
Apendico
附录
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
Glosaro
术语表
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
Bibliografio
参考书目
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
Indekso
索引
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu