turecky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

Indholdsfortegnelse
Fihrist
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
Figuroversigt
Figürler Listesi
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
Tabelliste
Tablolar Listesi
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
Appendiks
Ek / İlave
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
Ordliste
Terimler Sözlüğü
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
Bibliografi
Kaynakça
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
Indeks
İndeks / Endeks / Katalog
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu