thajsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

Indholdsfortegnelse
ตารางเนื้อหา
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
Figuroversigt
ลิสต์ตัวเลข
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
Tabelliste
ลิสต์ตาราง
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
Appendiks
ภาคผนวก
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
Ordliste
อภิธานศัพท์
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
Bibliografi
บรรณานุกรม
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
Indeks
ตัวบ่งชี้
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu