maďarsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

Indholdsfortegnelse
Tartalomjegyzék
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
Figuroversigt
Ábrák listája
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
Tabelliste
Táblázatok listája
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
Appendiks
Függelék
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
Ordliste
Szójegyzék
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
Bibliografi
Bibliográfia
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
Indeks
Tárgymutató
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu