japonsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

Indholdsfortegnelse
目次
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
Figuroversigt
統計の一覧
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
Tabelliste
表の一覧
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
Appendiks
付録
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
Ordliste
用語解説
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
Bibliografi
参考文献一覧
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
Indeks
索引
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu