nizozemsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

目录
Inhoudsopgave
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
图表目录
Afbeeldingenlijst
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
数表目录
Tabellenlijst
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
附录
Bijlage
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
术语表
Verklarende woordenlijst
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
参考书目
Bibliografie
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
索引
Register
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu